5 ene. 2012

Personal de seguridad privada: Agente de la autoridad.


El personal de seguretat privada podrà exercir funcions d'agent de l'autoritat a Catalunya.-


Segons la llei, un agent de l'autoritat és qualsevol funcionari públic (especialment els membres de les Forces i Cossos de Seguretat, però també funcionaris de justícia, parlamentaris, notaris i registradors, agents del mitjà natural, etc.) que té com a missió executar les decisions i mandats de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions.

A la pràctica, que un funcionari tingui la consideració d'agent de l'autoritat vol dir que:

Les actes d'inspecció i les denúncies que formuli en l'exercici de les seves funcions donen fe i gaudeixen de presumpció de veracitat respecte dels fets reflectits en les mateixes, excepte prova en contrari;

Si es veiés impedit o impossibilitat per desenvolupar les seves comeses amb la finalitat de prevenir la comissió d'infraccions o mancades (per exemple, negació a identificar-se d'un denunciat, desobediència, abús sobre una altra persona), podrà requerir l'auxili de l'autoritat judicial o governativa,

Si rebés insults, amenaces o oferiments en l'exercici de les seves funcions, ho podrà posar en coneixement  del seu superior immediat i  informar al Jutjat corresponent, fent constar en l'ofici la seva condició d'Agent de l'Autoritat.


Amb la nova normativa, determinades funcions dels companys de la seguretat privada tindran el reconeixement  d'aquesta condició.- En cas d'agressió, serà considerada "atemptat" contra agent de l'autoritat i podran fer detencions (en els supòsits habilitants) per resistència o desobediència greu en l'exercici de les seves funcions.

Amb tot, la normativa preveu unes mesures de control i formació, les quals assumirà presumiblement l'ISPC ara que les formacions policials tendeixen a la seva reducció per la finalització del desplegament del mossos d'esquadra i, també, pels efectes de la crisis.- 


Des de l'Agrupació de Policies Locals felicitem als  companys de la seguretat privada per l'èxit obtingut en una de les seves demandes com col·lectiu professional